Funktion


Hydroplan innebär att man har separerade åkytor som liknar flygplansvingar. Man får distinkta planingsytor, en stor del av båten ligger i luften och har ingen våt yta alls. På Dynalift enskrovs-båtar finns två planingsytor, på motorkatamaranerna fyra.

Ett Dynalift- skrov bygger upp ett högre planingstryck jämfört med ett traditionellt V-bottenskrov. Det betyder att båten planar tidigare, blir mer belastningstålig och mera lättdriven.
På grund av det högre planingstrycket blir också svallvågen obetydlig. Det blir mindre påverkan på miljön då slitage på stränder reduceras. Risken för olyckor som orsakas av svallvågor blir lägre.

Dynalift- skrovet har separata planingsytor som till formen är korta och breda. Ju mindre den våta ytan är, desto mindre blir friktionsmotståndet. Även det inducerade motståndet minskar. Den våta ytan reduceras desto fortare båten går och ger därmed lägre vattenmotstånd. Detta gör båten mycket lättdriven, vilket minskar bränsleförbrukningen och ger ca dubbel aktionsradie på samma mängd bränsle.

Skrovet behåller alltid samma läge i vattnet eftersom trycket byggs upp i för- och akterskepp samtidigt. Då uteblir också planingströskeln (fri sikt, säkerhet) och man kan köra i hela fartregistret från 1 knop upp till högfartsplaning (även där planingströskeln skulle ha varit). Skrovet planar vid lägre fart jmf med en traditionell båt i samma storlek. Skrovet blir också galopperingsfritt vilket ger en mycket stabil gång i längd-skeppsled.

Dynalift dyker inte i medsjö vid hårt väder. En eller två planingsytor i förskeppet ger mer planingstryck (lyft) i fören. Båtarna kan därför också göra skarpa U-svängar i högre farter jämfört med traditionella båtar.

Dynalifts katamaranskrov är en sk ”tunnel boat” med raka fribord i tunneln. Det betyder att det inte byggs några svallvågor i tunneln. Allt spray och vatten kastas utåt. Detta ger lägre motstånd och en unikt mjuk gång i motsjö. Tunneln ligger också högt över vattenytan. Detta samt höga skrov gör att vattnet inte slår emot tunneltaket.

De raka inre friborden gör att avdriften vid stillaliggande blir minimal och att man inte  kanar i kurvorna. Båten styr som en bil.

 

Forskning och utvecklingSten Örneblad, konstruktör

Dynalift skrovkoncept är ett resultat av många års forskning och är vetenskapligt utvecklat av Sten Örneblad, båtkonstruktör och innovatör. Stens specialitet är aero- och hydrodynamik.

Vetenskapliga tester har visat att skrovformen gör att båten blir 25 % mer lättdriven jämfört med en traditionell ”rak djup V-botten” och 17 procent mer lättdriven än ett sk ”ventilerat” skrov.

Utvecklingsmetod

  • I vår utvecklingsmetod använder vi skalamodeller
  • Detta ger låga kostnader och möjliggör grundligare forskning
  • För att kunna göra jämförande tester mellan modeller, använder vi en metod med hävstång. Då ser man vilken modell som är mest lättdriven
  • För att ta fram data för beräkningar och diagram använder vi dynamometer
  • Modellerna släpas vid sidan av en dragbåt med dragbom så att de kan ses och filmas 

 

             

 

För att utveckla Dynalift C-38 valde vi att göra modeller i skala 1:3, de kan då köras med utombordare och besättning. GoCat är ett exempel på detta. En prototyp av C-38 i skala 1:1 byggdes i Indonesien och fullskale-experiment genomfördes på plats bl a med SSRS och kustbevakningen på Bali.

Skalamodell i skala 1:3 för att utveckla Dynalift C-38

Vi har ett testområde norr om Varberg där vi kör i havet. Detta ger flera fördelar jämfört med en testränna.

Sten arbetar emellanåt som mentor på Chalmers skeppshydrodynamik. Vår egen forskning runt stegbåtar har bekräftats genom kandidatarbeten på Chalmers, där Dynaliftskrovet har varit referensobjekt.

US-patent och mönsterskydd inom EU

Forskningen gav ett så unikt resultat gällande sjöegenskaper och prestanda att detta ledde till US-patent. Detta kan endast erhållas om man kan visa på förbättringar i förhållande till vad som tidigare är känt. Dessutom måste man kunna visa att man själv är upphovsman. Sten Örneblad är mannen bakom patentet och grundare av Dynalift Powerboats AB. Skrovet är även mönsterskyddat i Europa.

Vi har inga konkurrenter när det gäller skrovkonceptet.


Tester


Samma naturlagar gäller oavsett storlek.
Notera att en 6 meters båt är i skala 1:3 i förhållande till en 18 m båt.

Dynalift enskrovsbåt jämfört med trad V-bottenbåt och ventilerat skrov

 

Jämförelser mellan Dynaliftskrovet och andra skrovtyper gällande fart och hk

 

 

Motorboat & Yachting

 

 

Institionen för sjöfart och marinteknik
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Göteborg, Sverige, 2008

”Ett modernt stegskrov är Dynalift, framtaget av Sten Örneblad”. ”Dynalift har upp till 33 % mindre motstånd genom vattnet jämfört med ett traditionellt v-skrov. Med Örneblads steg-skrov erhålls också utmärkta manövrerings- och sjöegenskaper. Dynalift och ett konventionellt v-skrov kommer att vara referensskrov vid utvärderingen av detta projekt”. Citat ur rapport: Innovativ design av snabbgående fritidsbåt. Kandidatarbete i Sjöfart och marinteknik.

 

 

Institutionen för Sjöfart och Marin teknik
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Göteborg, Sverige, 2013
Kandidatarbete i samarbete med Sten Örneblad, Dynalift powerboats AB

Motståndsdiagram över 4 typer av Katamaranskrov

 

 

 

 


Konkurrentanalys