Dynalift powerboats AB

Dynalift powerboats AB är ett konstruktions- och säljbolag som arbetar under det egna varumärket Dynalift. Vi utvecklar, designar och säljer planande motorbåtar, både enskrovsbåtar och katamaraner.

Vår inriktning är business to business. Vi vänder oss till statliga och privata företag samt båttillverkare (licenstagare).

 

Visioner

Vi har tydliga visioner när det handlar om att värna om den marina miljön och om ett internationellt erkännande av vårt tekniska nyskapande. Ett stort steg mot en renare havsmiljö genom mindre bränsleförbrukning och försumbara svallvågor. I framtiden deltar vi i intressanta och spännande miljöprojekt till havs.

 

Mission

Bättre prestanda, komfort och säkerhet för dig som valt havet som arbetsfält.

 

Vägledande för oss som arbetar i bolaget

Hela kedjan från forskning och utveckling till färdig produkt ska präglas av fokus på havsmiljö, prestanda och komfort er som valt havet som arbetsfält.

Samtidigt som vi når teknikhöjd är miljömedvetenheten självklar. Vi är målmedvetna, ansvars-tagande och lyssnar noga på våra kunder.

För oss betyder kvalitet

 • Att ligga före gällande miljöteknik och lättdrivna skrov
 • Att våra båtar möjliggör en säker och trygg arbetsplattform
 • Att visa lyhördhet gentemot kunden och alltid leverera enligt överenskommelse
 • Att samtliga medarbetare bidrar med sin kunskap och sitt engagemang så att en ständig förbättring sker

Miljö / hållbar utveckling

 • Dynalift powerboats skall i all verksamhet minimera påverkan på miljön
 • Detta uppnår vi genom att sätta mål och ständigt förbättra miljöverksamheten för att följa eller överträffa gällande lagstiftning.

Vi vet att nöjda kunder är vår framtid

 • Vi har alltid kundens önskemål i fokus.
 • Vi är nyfikna och öppna för nya lösningar.
 • Vi vill skapa långsiktigt goda relationer med våra kunder och leverantörer.

 

Ägare

Sten Örneblad. Konstruktion, marknadsföring, försäljning

Sten Örneblad

 • Sten Örneblad är uppfinnare av Dynaliftskrovet och är upphovsman till US-patentet. Han är båtkonstruktör och innovatör med aero- och hydrodynamik som specialitet. Sten har ägnat mer än 25 år åt att skapa avancerade konstruktioner, nyskapande formgivning och förbättrad prestanda för vindsurfingbrädor, segel-katamaraner och motorbåtar.  
 • Sten var den första tillverkaren av vindsurfingbrädor i Europa och utvecklade en teknik för att producera trefärgade vindsurfingbrädor i gelcoat.
 • Han introducerade de eliptiska vindsurfingseglen med genomgående lattor och planande segelbrädor med högt sidoförhållande, vilket ger fördelaktigare planingsegenskaper. Detta gjorde segelbrädorna till de snabbaste och mest lättseglade på marknaden. Stens segelbräda Rocker (Sverige) / Meritex (USA) vann de amerikanska mästerskapen två gånger. Dessa segrar ledde till att de europeiska tävlingsreglerna förändrades helt.
 • För att göra segelkatamaraner snabbare och förhindra ”dykning” utvecklade Sten kattor med upprätta stävar sk half moons, detta ger mer bärighet i förskeppet. Däcket i förskeppet fick en rund (konvex) form för att inte bygga upp vattentryck på däcket om man seglar igenom en större våg. Riggen var bakåtsvept, detta ger lyftande kraft och minskar motståndet i riggen.
 • Sten har utvecklat tåliga båtar med låg vågbildning (liten svallvåg) för sjöräddning och kustbevakning, som klarar högre fart i mycket hårt väder.
 • Denna rad av innovationer bygger på en konstruktionsfilosofi som kan sammanfattas i en mening: Det finns alltid en enklare och bättre lösning.